ثبت نام

فرم استخدام

اطلاعات فردی :
نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.

نام پدر
ورودی نامعتبر

محل تولد(*)
ورودی نامعتبر

سال تولد(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر

تلفن(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل
آدرس ایمیل نا معتبر.

آدرس(*)
ورودی نامعتبر

 
رشته(*)
ورودی نامعتبر

مقطع(*)
ورودی نامعتبر

3) سوابق کاری
نام شرکت 1
ورودی نامعتبر

مدت زمان اشتغال
ورودی نامعتبر

علت ترک
ورودی نامعتبر

آخرین حقوق
ورودی نامعتبر

نام شرکت 2
ورودی نامعتبر

مدت زمان اشتغال
ورودی نامعتبر

علت ترک
ورودی نامعتبر

آخرین حقوق
ورودی نامعتبر

علاقه مندی خود را در چه زمینه ی شغلی میبینید؟
ورودی نامعتبر

مهارت های فنی و قابلیت های کلیدی خود را که به شما مزیت رقابتی در کار می دهد بیان کنید؟
ورودی نامعتبر

عکس پرسونلی
ورودی نامعتبر